På grund av ökad arbetsbelastning med annat jobb, pausar jag golfen tills vidare